Drukuj
Stefan

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Stanowisko do intensywnej terapii noworodka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl 

Projekt: Zakup i dostawa 17 nowoczesnych stanowisk do intensywnej terapii noworodka dla 5 szpitali, dla których organem założycielskim jest Województwo Śląskie

Wartość projektu: 7 231 290,00  

Beneficjent pośredni:  Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

2 stanowiska do intensywnej terapii noworodka dla Oddziału Noworodków Blok V 

Wartość dofinansowania: 1 058 698,92

 

Tomograf komputerowy

"Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez zakup nowej aparatury medycznej w postaci tomografu komputerowego przez Szpital Specjalistyczny Nr2  w Bytomiu"
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych poprzez zakup nowej aparatury medycznej w postaci Tomografu komputerowego przez Szpital Specjalistyczny Nr2  w Bytomiu.

Beneficjent: Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu: 1821 320.00

Wartość dofinansowania: 1548 122.00

Wkład własny Szpitala: 273 198.00

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl