Gosia

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej

Ważne numery kontaktowe:

Kierownictwo:

Adres:
ul. Stefana Batorego 15

41-902 Bytom
Blok VII

Mapka:
blok vii

Zakres wykonywanych świadczeń medycznych:

Procedury diagnostyczne i terapeutyczne w zakresie chorób wewnętrznych, angiologii (chorób naczyń), kardiologii, gastroenterologii oraz medycyny fizykalnej.

Ogólna charakterystyka Oddziału:

Wyposażenie: Oddział posiada na wyposażeniu następującą aparaturę diagnostyczną i terapeutyczną:

Pracownie znajdujące się w Oddziale:

Ważne informacje wyróżniające Oddział: