Gosia

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej

Ważne numery kontaktowe:

Punkt Przyjęć –tel.: 32 7861625, lokalizacja: parter, pok. 103,
Sekretariat –tel.: 32 7861630, 32 7861632, lokalizacja: I piętro, pok. 206,
Kancelaria – tel.: 32 7861624, lokalizacja: parter, pok. 102,
Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej – tel.: 32 7861616, lokalizacja: poziom -1, pok. 8,
Pracownia Endoskopowa – tel.: 32 7861622, lokalizacja: poziom -1, pok. 3,
Pracownia EKG – tel.: 32 7861618, lokalizacja: poziom -1, pok. 5,
Pracownia Medycyny Fizykalnej – tel.: 32 7861623, lokalizacja: poziom -1, pok. 6.
Kierownictwo:

Adres:
ul. Stefana Batorego 15

41-902 Bytom
Blok VII

Mapka:

Zakres wykonywanych świadczeń medycznych:

Procedury diagnostyczne i terapeutyczne w zakresie chorób wewnętrznych, angiologii (chorób naczyń), kardiologii, gastroenterologii oraz medycyny fizykalnej.

Ogólna charakterystyka Oddziału:

Wyposażenie: Oddział posiada na wyposażeniu następującą aparaturę diagnostyczną i terapeutyczną:

Pracownie znajdujące się w Oddziale:

Ważne informacje wyróżniające Oddział: