Gosia

Oddział Noworodków Blok III

Ważne telefony kontaktowe:

Kancelaria

Dyżurka Lekarska

Dyżurka Pielęgniarska

- (32) 786 14 70

- (32) 786 14 86

- (32) 786 14 87

Kierownictwo:
Pielęgniarka -  Sylwia Boniecka

Adres:
ul. Stefana Batorego 15

41-902 Bytom
Blok III - Piętro 1

Mapka:

Zakres wykonywanych świadczeń medycznych:
 

W razie konieczności wykonujemy:

 
Ogólna charakterystyka oddziału:
 
Wyposażenie:
Oddział dysponuje 15 miejscami dla noworodków w tym  3 inkubatorami.
Wyposażony jest sprzęt umożliwiący opiekę nad noworodkiem:
 
Pracownie współpracujące z oddziałem:
 
Współpraca z innymi jednostkami:
Współpracujemy z ośrodkamii III stopnia referencyjności.