Drukuj
Stefan

             Anestezjologia i intensywna terapia, tak brzmi pełna nazwa tej dziedziny, należy do podstawowych specjalności medycznych. Oddział Anestezjologii jest ważnym, integralnym elementem współczesnego szpitala. Jego nadrzędnym zadaniem jest umożliwienie bezbolesnego wykonywania zabiegów diagnostycznych i leczniczych. Odbywa się to przede wszystkim w obrębie sal operacyjnych i pracowni diagnostycznych. Zasadniczym miejscem pracy anestezjologa jest sala operacyjna, a w jej obrębie odpowiednio wyposażone miejsce, czyli stanowisko znieczulenia. Działania anestezjologa związane ze znieczulaniem rozpoczynają się od przeprowadzenia przedoperacyjnej konsultacyjnej wizyty anestezjologicznej, której celem jest rozmowa i badanie chorego, kwalifikacja do znieczulenia i określenie jego ryzyka, uzyskanie świadomej zgody na znieczulenie oraz zlecenie premedykacji. Anestezjolog ma do dyspozycji zróżnicowane metody postępowania, które dzielą się na zasadnicze grupy – znieczulenia ogólne i znieczulenia przewodowe. Celem znieczulenia ogólnego jest wyłączenie następujących elementów – świadomości, czucia bólu, napięcia mięśniowego i zniesienie odruchów. Stan powyższy nazywany jest anestezją, czyli znieczuleniem i pozwala on na bezbolesne i komfortowe przeprowadzenie zabiegów operacyjnych.

            Początki pracy anestezjologów w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu – zwanym wówczas Szpitalem Miejskim - sięgają końca lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Nieliczne i skąpe źródła informacji ukazują ten okres jako czas doświadczeń z pierwszym aparatem do znieczulania ogólnego, z zastosowaniem podtlenku azotu oraz intubacji dotchawiczej a także starania o poszerzenie liczby specjalistów zajmujących się anestezją. Większość znieczuleń nadal wykonują pielęgniarki oraz przeszkoleni lekarze, reprezentujący specjalności zabiegowe. Są to zazwyczaj chirurdzy, ginekolodzy lub laryngolodzy, którzy nierzadko wykonują znieczulenia z konieczności a nawet przymusu, choć nie brakuje również lekarzy, których ta specjalność zafascynowała.

W ówczesnym bytomskim Szpitalu Miejskim przy ulicy Stefana Batorego specjalizację z anestezjologii podjęli lekarze: Anna Cichoń-Mikołajczyk, Olaf Schmatera i Horst Bogdan Biskupek - asystenci Kliniki Chirurgicznej, Wacław Jeż – asystent Kliniki Ginekologiczno-Położniczej oraz Ryszard Gerber – asystent Kliniki Ortopedycznej.

Przełomem stanie się dopiero powstanie Międzyinstytutowego Zakładu Anestezjologii i Reanimacji Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w roku 1972. Kierownikiem jednostki zostaje mianowana dr n. med. Anna Dyaczyńska-Herman, która od tego momentu kieruje wszystkie swoje wysiłki na rozwój śląskiej anestezjologii i uznanie w środowisku dla nowej specjalności. W niedługim czasie lekarze uzyskujący specjalizację w anestezjologii rozpoczynają pracę w wielu szpitalach województwa.

W Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu z czasem ukształtowały się Działy Anestezjologii skupiające specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii, adeptów tej dziedziny oraz asystentów Katedry i Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiej Akademii Medycznej. Zasadniczo były one przypisane do poszczególnych klinik zabiegowych. Trzynaście lat temu doszło do połączenia wszystkich jednostek anestezjologicznych Szpitala – powstał Oddział Anestezjologii. Znaczący wysiłek twórczy
i organizacyjny stał się udziałem dr n. med. Anny Cichoń-Mikołajczyk, która została pierwszym ordynatorem tego Oddziału.

Obecnie Oddział Anestezjologii Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu skupia siedemnaścioro lekarzy i ponad dwadzieścia pielęgniarek anestezjologicznych, stanowiących wartościową i sprawdzoną kadrę. Praca Oddziału skupia się głównie w obrębie bloków operacyjnych i pracowni zabiegowych. Zakres wykonywanych znieczuleń jest szeroki, uwzględnia specyficzne potrzeby i różnorodne grupy wiekowe pacjentów. Szczególnego podkreślenia wymagają znieczulenia w następujących dziedzinach: endokrynologia chirurgiczna – choroby tarczycy i przytarczyc, endokrynologia ginekologiczna, onkologia chirurgiczna i ginekologiczna, patologia ciąży, operacje laparoskopowe w chirurgii oraz ginekologii, zabiegi wykonywane ambulatoryjnie i w systemie dziennym, zabiegi endoskopowe, zabiegi laserowe.

Ponadto w Oddziale Anestezjologii prowadzi się szkolenia specjalizacyjne lekarzy rezydentów w zakresie anestezjologii. Oddział wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt zlokalizowany w obrębie bloków operacyjnych. Pracownicy Oddziału pełnią nieustanny dyżur anestezjologiczny dla Szpitala, także w ramach tzw. „telefonu ratunkowego”.

Ewa Podwińska