Drukuj
Stefan

Historia głosi, o bardzo wczesnych początkach odwracania niepełnosprawności pacjentów na terenie pierwszego budynku będącego zaczątkiem Szpitala przy obecnej ulicy Batorego w Bytomiu. Pierwszymi zastosowanymi środkami do usprawniania pacjentów była ciepła parafina, gimnastyka i nauka chodzenia.

Życie zweryfikowało przydatność tych metod, są używane do dziś a lata powojenne wymusiły rozwój usprawniania pacjentów z dysfunkcją narządu ruchu. Przełom zaś wieków i rozwój medycyny spowodowały rozkwit metod i środków stosowanych obecnie w fizjoterapii, co obserwujemy także w naszym Szpitalu w Dziale Rehabilitacji.

   

Pierwszy Zespół Rehabilitacji w Szpitalu przy ul Batorego w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia zorganizowała prof. dr hab. n. med. Krystyna Dobosiewicz ówczesna doktor nauk kultury fizycznej powołana na stanowisko kierownika tego Zespołu. Urodzona w 1931 roku, zm. 22 lipca 2007 roku, specjalista i Konsultant w zakresie rehabilitacji narządów ruchu, nauczyciel uniwersytecki. Była Kierownikiem Katedry i Kliniki Rehabilitacji Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, organizatorem placówek rehabilitacyjnych w regionie. Członkini Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN.

Małgorzata Wiesztort długoletni pracownik naszego Działu Rehabilitacji (Dz. Reh.) wspomina: Moje doświadczenie ze Szpitalem Nr 2 datuje się od 1 lutego 1979 roku - kiedy to zostałam przyjęta do Dz. R. a Kierownikiem Zespołu była mgr Teresa Krawińska. Dział Rehabilitacji mieścił się w Bloku V, piętro 3 w siedzibie Kliniki Ortopedii z Oddziałem żeńskim, męskim i odziałem dziecięcym. W Dz. Reh. funkcjonowała terapia zajęciowa prowadzona przez Panią Eugenię Przystolik, a fizykoterapia była wyposażona w kuchnię parafinową. W piwnicy znajdował się basen z węzłem hydroterapeutycznym. W Zespole pracowało mniej więcej tylu magistrów, co i techników rehabilitacji. W Oddziale Ortopedii - pacjentów do ćwiczeń w basenie kwalifikował lekarz prowadzący. Ćwiczenia prowadziły zawsze, co najmniej 2 osoby. W razie potrzeby jedna wchodziła do wody z pacjentami.
W wodzie odbywały się pierwsze próby nauki chodzenia po ortopedycznych zabiegach operacyjnych. Na parterze gdzie obecnie jest Oddział Septyczny była w pełni wyposażona sala gimnastyczna dla dorosłych. W Oddziale dziecięcym jak dotychczas funkcjonowała sala gimnastyczna dla dzieci. W Oddziale Wewnętrznym działała fizykoterapia zarządzana przez Panią Jadzię Cempulik, tam też wykonywano termometrię pacjentom z chorobami niedokrwiennymi kończyn dolnych, jako badanie diagnostyczne, będące zwiastunem dzisiejszej Kliniki Angiologii i Medycyny Fizykalnej prowadzonej przez prof. zw. dr hab. n. med. Aleksandra Sieronia. W Oddziale Ginekologii w trakcie cięć cesarskich na Sali Operacyjnej, prowadzono profilaktykę przeciwzakrzepową. W Oddziale Chirurgii u chorych po naczyniowych amputacjach kończyn dolnych po wygojeniu się kikuta zawsze odbywała się pierwsza miara tymczasowych protez. W Oddziale Chirurgii Dziecięcej gdzie była również onkologia i urologia dziecięca warunki pracy były bardzo specyficzne, jako że i mały pacjent był szczególny. W 1980 roku kierownikiem Działu Rehabilitacji została pani dr Halina Muszyńska, która zapoczątkowała współpracę z Dziennym Domem Pomocy Społecznej na ul. Wolności. Dwa razy w tygodniu odbywały się ćwiczenia grupowe z pensjonariuszami tego Domu. W 1999 roku szefem Dz. Reh. została pani mgr Danuta Gogół. W czasie jej kierownictwa przeniesiono do naszego Szpitala część rehabilitacji z ul. Parkowej. Całkowite przeniesienie Ambulatoryjnej Rehabilitacji Dziecięcej do Szpitala Specjalistycznego Nr 2 nastąpiło pod kierownictwem obecnego kierownika dr n. med. Romualdy Muchy. Dzisiejszy Dz. Reh. to w pełni wyposażona sala gimnastyczna dla dzieci i dorosłych, profilowa sala gimnastyczna dla dzieci w Klinice Pediatrii. Prężny Gabinet Fizykoterapii, Gabinet Terapii Małego Dziecka i Skolioz, Gabinet Masażu oraz specjalistyczny gabinet medycyny fizykalnej Magneto i Laseroterapii w Klinice Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej. We wszystkich Oddziałach klinicznych i pracowniach ambulatoryjnych pracują doktorzy, specjaliści fizjoterapii, magistrowie, licencjaci, technicy i masażyści fizjoterapii. Pracujemy na terenie klinik, ambulatorium
i Domu Pacjenta. Od 2011 roku z ramienia Ministerstwa Zdrowia jesteśmy Jednostką Szkolącą Specjalistów w zakresie Fizjoterapii.

 

                                                                                                      Romualda Mucha