Drukuj
Stefan

Centralny Zakład Radiologii Lekarskiej istnieje od początku powstania naszego Szpitala. Długoletni pracownicy pamiętają, że poszczególne pracownie były porozrzucane po różnych budynkach. Pracownia mammografii znajdowała się w obrębie budynku administracyjnego i trzeba zaznaczyć, że była ona jedną z nielicznych wśród sąsiadujących miast. Z kolei gabinety rentgenowskie zlokalizowane były na Blokach nr 3, 4, 5a i 6. Na Bloku nr 6 mieściła się pracownia radioterapii, aparat do zdjęć małoobrazkowych oraz aparat do zdjęć stomatologicznych, tzw. „zębówska”.

Po remoncie Bloku nr 6 w 1995 roku wszystko zostało scentralizowane. W miejscu, gdzie była pracownia radioterapii obecnie znajduje się tomograf. Zmianom uległa także praca w zakładzie rentgenowskim, który został wyposażony w automatyczne wywoływarki oraz aparaty cyfrowe.

Technicy oprócz wykonywania badań zdjęć rentgenowskich i przygotowywania ich do opisu, zajmują się również rejestracją pacjentów, obsługą kasy fiskalnej, przygotowaniem zdjęć do wydania, a także prowadzeniem archiwum.

Sposób pracy lekarza również uległ zmianie, co jest to związane z częściowym ucyfrowieniem oraz powstaniem pracowni Tomografii Komputerowej. Wśród zasłużonych dla Szpitala byłych lekarzy Zakładu Radiologii Lekarskiej należy wymienić takie osoby jak:

  • dr A. Kulicz - długoletni kierownik zakładu,
  • D. Nowak – kierownik pracowni radioterapii,
  • J. Fojcik,
  • Z. Chirowska,
  • H. Chirowski,
  • Z. Huras,
  • T. Folta.