Drukuj
Stefan

Oddział Chirurgii Dzieci

Klinika Chirurgii Dziecięcej w Bytomiu utworzona została w 1977 roku decyzją ówczesnego Rektora Śląskiej Akademii Medycznej. Kierownikiem Kliniki został mianowany wtedy docent, później profesor Zbigniew Tabeński. Zespół lekarski stworzyli lekarze istniejącego od lat pięćdziesiątych Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Bytomiu z Ordynatorem Oddziału dr Albiną Jamróg-Cendrzak oraz lekarze, którzy przeszli z Gliwic wraz
z profesorem Tabeńskim. Klinika rozpoczęła pracę w bardzo trudnych warunkach lokalowych w  pomieszczeniach  po Oddziale Ortopedii Dziecięcej bez Izby Przyjęć, bez własnej Sali Operacyjnej, bez jakiegokolwiek sprzętu monitorującego czy narzędzi chirurgicznych. Za to   z brakiem, częściowo zrozumiałym, przychylności zespołu, którego pomieszczenia zajęliśmy. Stopniowo, głównie dzięki olbrzymiej aktywności Profesora Tabańskiego udało się stworzyć (w pomieszczeniach po nieużywanym od lat basenie) skromną Izbę Przyjęć oraz wyremontować, a praktycznie wybudować na IV piętrze Blok Operacyjny z dwoma salami. Po likwidacji Kliniki Ortopedii Klinika Chirurgii Dzieci otrzymała duży Blok Operacyjny na I piętrze budynku. Było już nieco lepiej.

Po przejściu na emeryturę Profesora Zbigniewa Tabańskiego przejściowo obowiązki kierownika kliniki pełniła dr n. med. Danuta Cywińska. W 1986 roku kierownictwo kliniki objął, początkowo p.o., a  następnie z konkursu docent (obecnie profesor) Janusz Bohosiewicz. Profesor Bohosiewicz kierował Kliniką, później Katedrą i Kliniką do 2000 roku.

W 1993 roku decyzją Władz Miasta Bytomia oraz Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu przeznaczono dla Kliniki sąsiedni budynek (Blok nr 6) opuszczony przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa. Architekci z Danii (z firmy budującej szpitale)
i nadzorowana przez nich polska firma budowlana, cały czas spełniając nasze życzenia,
w błyskawicznym okresie niecałych dwu lat przeprowadzili generalny remont wraz
z dobudową piętra i wind i oddali do użytku najnowocześniejszy, jak na owe czasy budynek szpitalny. W 1995 roku przeniosła się tam Katedra i Klinika Chirurgii Dziecięcej. Nowa Klinika posiadała własny Blok Operacyjny z nowoczesnymi urządzeniami do sterylizacji
i śluzą z prawdziwego zdarzenia. Powstał jeden z pierwszych w Polsce Oddział Chirurgii Jednego Dnia połączony oddzielną windą z Blokiem Operacyjnym. Równocześnie Oddział ten, wyposażony w komorę laminarną służył do podawania cytostatyków dzieciom z chorobą nowotworową. Klinika uzyskała możliwość pracy i rozwoju w doskonałych warunkach,
co też wykorzystała stając się wiodącym na Śląsku i znanym w kraju wielospecjalistycznym ośrodkiem chirurgii dziecięcej.

W 2000 roku otwarto budowane od prawie 30 lat Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Decyzją Rektora Klinikę w Bytomiu zlikwidowano, a cały zespół lekarski jak i częściowo pielęgniarski  przeniesiono do Katowic. W Bytomiu pozostał 12 łóżkowy Oddział Chirurgii Dziecięcej, który dobrze pełni funkcję terenowego ośrodka chirurgii dziecięcej. Jego Ordynatorem jest wychowanek Kliniki dr Dariusz Majda.

Obecnie częściowo powróciliśmy do Bytomia, ponieważ od kilku lat  wykonywane są tutaj pionierskie operacje u płodów z przepukliną oponowo - rdzeniową rozpoznaną prenatalnie. Operacje te wykonują wspólnie ginekolodzy z Bytomia i chirurdzy dziecięcy z Katowic.

 

Opracował: Janusz Bohosiewicz, 21.08.2014..