4/4 PN/2018 Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę preparatów myjących i dezynfekcyjnych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

Drukuj
Gosia

Nr postępowania:  4/4 PN/2018r.

Termin składania ofert: 09.02.2018 r

Kontakt tel./fax: (32) 786 14 28

pdf

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 01.02.2018

Pobierz
Dokument PDF

SIWZ
Pobierz
Dokument Microsoft Word
excel

ZAŁACZNIK  A do SIWZ -PAKIETY

Pobierz
Dokument Microsoft Excel

pdf

Odpowieź na zapytanie nr 1

Pobierz
Dokument PDF

pdf

Odpowieź na zapytanie nr 2

Pobierz
Dokument PDF

pdf

Odpowieź na zapytanie nr 3

Pobierz
Dokument PDF

pdf

Odpowieź na zapytanie nr 4

Pobierz
Dokument PDF

pdf

Odpowieź na zapytanie nr 5

Pobierz
Dokument PDF

pdf

Odpowieź na zapytanie nr 6

Pobierz
Dokument PDF

pdf

Odpowieź na zapytanie nr 7

Pobierz
Dokument PDF

pdf

Odpowieź na zapytanie nr 8

Pobierz
Dokument PDF

pdf

Odpowieź na zapytanie nr 9

Pobierz
Dokument PDF

pdf

Protokoł z otwarcia z dnia 09.02.2018

Pobierz
Dokument PDF

pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia  23.02.2018

Pobierz
Dokument PDF

pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w ramach pakietu nr 15 z dnia 27.02.2018

Pobierz
Dokument PDF

pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 06.03.2018

Pobierz
Dokument PDF