Zaproszenie do składania ofert na dostawę i montaż 3 szt. okien dodatkowych w budynku 5a Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Drukuj
Gosia

Znak sprawy: DAT/ 1 / 2019

Termin składania ofert: 12.03.2019 r 

 

doc

Zaproszenie do składania ofert                                    
Pobierz
Dokument Microsoft Word