Konserwacja urządzeń dźwigowych w budynkach Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu

Drukuj
Gosia

Znak sprawy: DAT/TG/T/117/2019

Termin składania ofert: 07.05.2019r. do godz. 10:00

pdf

Zapytanie ofertowe dzwigi

Pobierz
Dokument PDF

pdf

Zal 1 zapytanie ofertowe dzwigi

Pobierz
Dokument PDF

pdf

Zal 2  formularz dzwigi

Pobierz
Dokument PDF