Zakup sprzętu audiowizualnego do prowadzenia zajęć w „Bytomskiej Szkole Świadomego Rodzicielstwa” – projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.

Drukuj
Gosia

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie  9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

 

Znak sprawy: D/KZD/25/2020


Termini składania ofert : 08.07.2020 r. do godz. 14:00

pdf Zapytanie ofertowe
Pobierz
Dokument Micforsoft Word

pdf Załącznik nr 1 - Specyfikacja
Pobierz
Dokument Micforsoft Word

doc

Załącznik nr 2. - Formularz ofertowy EFS
Pobierz
Dokument Micforsoft Word

doc

Załącznik nr 3. - Oferta sprzętowa
Pobierz
Dokument Micforsoft Word

pdf Odpowiedź na zapytanie nr 1
Pobierz
Dokument Micforsoft Word