Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa odzieży roboczej dla pracowników Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.

Drukuj
Gosia

Znak sprawy: DAT/TG/G/1/2021
Termin składania ofert: 12.04.2021 r do godziny 13:00 

 

pdf

Oferta na zakup odzieży                          
Pobierz
Dokument PDF

pdf

Wzór umowy                          
Pobierz
Dokument PDF

pdf

Załącznik Nr1 do zap. ofer. odzież                         
Pobierz
Dokument PDF

pdf

Załącznik Nr2 do zap.ofer. odzież                         
Pobierz
Dokument PDF

doc

Odpowiedź na zapytanie                        
Pobierz
Dokument Microsoft Word

doc

Informacja o wyborze oferty                  
Pobierz
Dokument Microsoft Word