Drukuj
Andrzej

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu – rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń, zadania, misja

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu posiada wartościową wiedzę i doświadczenie oparte na wieloletniej tradycji w udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Podstawowym celem Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia. Szpital może prowadzić działalność gospodarczą służącą pozyskiwaniu środków finansowych na realizację statutowych zadań, na utrzymanie lub modernizację majątku trwałego oraz jego doinwestowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do zadań Szpitala należy w szczególności:

 • udzielanie świadczeń stacjonarnych chorym, których stan zdrowia wymaga
  diagnostyki, leczenia i rehabilitacji w Szpitalu,
 • udzielanie specjalistycznych świadczeń ambulatoryjnych w poradniach
  przyszpitalnych,
 • wykonywanie badań diagnostycznych w jednostkach organizacyjnych  Szpitala i poza nimi dla pacjentów hospitalizowanych oraz pacjentów leczonych ambulatoryjnie,
 • udzielanie indywidualnych świadczeń profilaktycznych, leczniczych
     i diagnostycznych w formie opieki ambulatoryjnej,
 • świadczenie usług w zakresie rehabilitacji medycznej,
 • wykonywanie zaopatrzenia ortopedycznego,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych w szpitalu pracowników, zgodnie z jego polityką kadrową.

Świadczeniami zdrowotnymi udzielanymi przez Szpital są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, profilaktyki, promocji zdrowia.

 

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu jako podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju:

 1. świadczenia szpitalne jako stacjonarne świadczenia zdrowotne, całodobowe świadczenia zdrowotne, oraz leczenie jednego dnia, w następujących Oddziałach:
 • Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej
 • Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej
 • Oddział Kliniczny Pediatrii
 • Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Endokrynologicznej
 • Oddział Położnictwa i Ginekologii
 • Oddział Laryngologii Dzieci
 • Oddział Chirurgii Dzieci
 • Oddział Noworodków Bl. 3
 • Oddział Noworodków Bl. 5
 • Oddział Anestezjologii
 • Oddział Chirurgii Małoinwazyjnej i Zabiegów Krótkoterminowych
 
2. świadczenia ambulatoryjne - obejmujące swym zakresem świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej, w następujących Poradniach:
 • Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

  Poradnia Chirurgiczna
 • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
 • Poradnia Gastrologiczna
 • Poradnia Położniczo-Ginekologiczna
 • Poradnia Medycyny Pracy
 • Poradnia Chorób Sutka
 • Poradnia Leczenia Niepłodności
 • Poradnia Chirurgiczna dla Dzieci
 • Poradnia Nefrologiczna i Leczenia Nadciśnienia u Dzieci
 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Chirurgiczna Chorób Tarczycy
 • Poradnia Onkologii Ginekologicznej
 • Poradnia Patologii Ciąży
 • Poradnia Gastroenterologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Patologii Noworodka
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Schorzeń Sromu
 • Poradnia Ginekologii Dziecięcej
 • Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Neurologii Dziecięcej i Leczenia Padaczek
 • Poradnia Rehabilitacyjna dla Dzieci
 • Poradnia Dermatologiczna
 • Poradnia Chirurgii Endokrynologicznej
 • Poradnia Audiologiczna dla Dzieci


3. Badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego leczenia, wykonywane są w następujących komórkach:

Misja Szpitala:

Na przekór chorobie – jesteśmy z Wami dla ciała i ducha

Nasza wizja

1. Chcemy być wiodącym Szpitalem w regionie ukierunkowanym w szczególności na
    kompleksową opiekę nad kobietą i dzieckiem, zapewniającym usługi medyczne i
    promocję zdrowia na najwyższym poziomie.

2. Rozwijamy ośrodek edukacyjny dla kadr medycznych.

3. Tworzymy zespół ludzi pracujących z oddaniem i w poczuciu stabilizacji
    zawodowej.

Jesteśmy z Wami od 136 lat! 

1888 - 2024

 Bytom