Drukuj
Andrzej

Pracownie, Laboratoria i inne komórki organizacyjne

 

  • Centralna Sterylizatornia
  • Centralna Pracownia Endoskopowa z Ośrodkiem Diagnostyki i Terapii Laserowej
  • Zakład Radiologii Lekarskiej w tym Pracownia Tomografii Komputerowej i Pracownia Mammograficzna
  • Pracownie USG, Pracownie EKG i EEG
  • Laboratorium Analityczne w tym: Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi
  • Laboratorium Bakteriologiczne
  • Pracownia Cytologiczna
  • Pracownia Histopatologii
  • Dział Rehabilitacji