Drukuj
Andrzej

Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej -

III stopień referencyjności Bytomska Szkoła Świadomego Rodzicielstwa

Ważne telefony:

Sekretariat

Izba Przyjęć

Kancelaria

- (32) 786 15 40

-(32) 786 16 81 

- (32) 786 15 39

 

Kierownictwo:
prof. dr hab. n. med. Anita Olejek - Konsultant Wojewódzki w zakresie Położnictwa i Ginekologii

Barbara Zientarska - Położna oddziałowa

Adres:
ul. Stefana Batorego 15

41-902 Bytom
Blok V i VA

Mapka:

Ogólna charakterystyka:
Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu medycznego w Katowicach jest jedną z nielicznych na Śląsku wysokospecjalistycznych placówek naukowo - klinicznych zapewniających kompleksową opiekę medyczną w zakresie położnictwa, ginekologii i ginekologii onkologicznej. Klinika istnieje od 1953 roku, obecnie dysponujemy bazą 105 łóżek. Rocznie leczonych jest około 6.000 pacjentek.
Klinika pełni stały ostry dyżur i prowadzi specjalistyczny nadzór ginekologiczno-położniczy w ramach Perinatologicznej Opieki Trójstopniowej. Kierownik Kliniki - Prof. Dr hab. n.med. Anita Olejek - jest Konsultantem Wojewódzkim w zakresie ginekologii i położnictwa.

Klinika współpracuje z licznymi medycznymi ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą:

 • stała współpraca (od roku 1984 ) z Instytutem Onkologii w Gliwicach,
 • współpraca w zakresie chirurgii płodu z prof. J. Brunerem z Nashville (USA)
 • od 1999 r. wieloośrodkowa współpraca z The Fetal Medicine Foundation przy Kings’ College Hospital w Londynie kierowanej przez Prof. K. Nicolaides; wdrożenie programu FIRST TRIMESTER SCREENING PROGRAM
 • uczestnictwo w tworzeniu Światowego Banku DNA i RNA oraz informacji środowiskowej ludzi chorych na choroby uwarunkowane genetycznie – program realizowany przez Thomas Jefferson University, Philadelphia, USA, Fundację Genomics – Cambridge, USA oraz Katedrę Medycyny Środowiskowej ŚlAM
 • program badawczy Amnioexchange in Cases of Gastroschisis of Fetus przy współpracy z Vanderbilt University (USA) – wpływ wymiany płynu owodniowego u płodu na wynik leczenia noworodków z gastroschisis
 • współpraca z Mayo Clinic Cancer Center w Rochester (Minnesota, USA).
 • program przesiewowego badania słuchu u noworodków finansowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przy współpracy z Ministerstwem Zdrowia
 • współpraca z Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach w wprowadzeniu w życie I światowego badania na temat zapobiegania cukrzycy typu I u ciężarnych (TRIGR),
 • współpraca z Katedrą Onkologii w Poznaniu (prof.J. Markowska) w kierunku opracowania standardów raka szyjki macicy

Działalność naukowo-badawcza:

 • stosowanie metod biologii molekularnej w diagnostyce i prognozowaniu w onkologii ginekologicznej,
 • zastosowanie metody fotodynamicznej w leczeniu i diagnostyce schorzeń sromu,
 • zmniejszenie  śmiertelności w perinatologii,
 • metody przyspieszania dojrzewania płuc u płodu
 • diagnostyka w ciąży
 • przebieg infekcji w ciąży
 • etiopatogeneza i wczesne wykrywanie guzów narządów rozrodczych
 • schorzenia endokrynologiczne
 • niemożność donoszenia ciąży
 • molekularne uwarunkowania procesu nowotworzenia w nowotworach narządu płciowego kobiet,
 • doskonalenie technik operacyjnych w onkologii ginekologicznej,
 • rozród wspomagany – techniki i uwarunkowania immunologiczne,
 • opieka nad ciężarną w ciąży wysokiej troski ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy i wad rozwojowych płodu,
 • techniki korekcji wad rozwojowych płodu w okresie ciąży – operacje Openn Fetal Surgery,
 • endoskopia ginekologiczna


Główne obszary badawcze:

 • patologia ciąży
 • zaawansowane techniki indukcji jajeczkowania
 • immunologia rozrodu
 • nowe techniki ultrasonograficzne w onkologii i medycynie rozrodu
 • molekularne podstawy biologii rozrodu
 • biologia molekularna oraz terapia genowa w leczeniu nowotworów narządu rodnego


Główne kierunki działalności usługowej:

 • diagnostyka i leczenie operacyjne chorych ze złośliwymi nowotworami sromu, pochwy, inwazyjnym rakiem szyjki macicy, rakiem trzonu macicy i w nowotworach jajników
 • leczenie niepłodności, nawykowych poronień i endometriozy
 • prowadzenie ciąż wysokiego ryzyka
 • diagnostyka i leczenie chorób endokrynologicznych kobiet
 • leczenie wad rozwojowych płodów i kobiet w wieku rozrodczym
 • aktywne metody prowadzenia porodu w ciążach zagrożonych
 • opieka nad kobietami w wieku menopauzy
 • cytologia ginekologiczna
 • leczenie zakażeń bakteryjnych i wirusowych w ginekologii i położnictwie
 • uroginekologia
 • medycyna rozrodu (w tym zabiegi laparoskopowe i histeroskopowe)

Bytomska Szkoła Świadomego Rodzicielstwa

Otwarcie szkoły
W oczekiwaniu na dziecko
Nasi wykładowcy
Tematy zajęć
Kontakt 
Galeria
Bieżące informacje dla pacjentek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabinet Terapeutyczny

W 2007 roku W Katedrze i Oddziale Klinicznym Ginekologii, Położnictwa 
i Ginekologii Onkologicznej naszego Szpitala utworzono stanowisko pedagoga zdrowia, który zajmuje się pomocą psychologiczną i emocjonalną dla pacjentek i ich rodzin. Funkcję tę pełni Dorota Siebiata-Tomczyk.

Jak podkreśla inicjatorka projektu prof. dr hab. n. med. Anita Olejek, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej:

„Pomysł zrodził się z prostej potrzeby - chęci pomocy człowiekowi, który wbrew pozorom, tak często umyka nam sprzed oczu w procesie leczenia. A jedyną szansą na skuteczną pomoc choremu człowiekowi jest uczynienie służby zdrowia emocjonalnie inteligentną. Nie choruje tylko narząd, choruje cały człowiek. A człowiek to nie tylko fizjologia, to też psychika i całość odczuć związanych z sytuacją choroby. Poprzez integrację medycyny, psychologii, pedagogiki i różnych form terapeutycznych możemy skuteczniej i efektywniej leczyć.”

Kontakt telefoniczny: 506 488 387