Zapraszamy do polubienia nas na Facebook

 UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ZAKŁAD PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH
PRZYJMUJE PACJENTÓW W BLOKU NR 8, NA PARTERZE.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU 32 389 71 06
(INFORMACJI UDZIELAMY W GODZINACH OD 7:00 - 15:00)

 

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej

Ważne telefony:

Kancelaria
Sekretariat
Izba Przyjęć
Diagnostyka
laserowa

- (32) 786 16 24
- (32) 786 16 30
- (32) 786 16 25
- (32) 786 16 16

Kierownictwo:
prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c Aleksander Sieroń – Konsultant Krajowy i Wojewódzki w dziedzinie angiologii,

Adres:
ul. Stefana Batorego 15

41-902 Bytom
Blok VII - Parter

Mapka:

Struktura organizacyjna:

 • 5 odcinków klinicznych w tym jeden sprofilowany kardiologiczny z salą intensywnego nadzoru medycznego
 • Ośrodek Diagnostyki i Terapii Laserowej
 • Centralna Pracownia Endoskopowa
 • Pracownia ekg, prób wysiłkowych i badań holterowskich  
 • Pracownia nieinwazyjnej elektrofizjologii serca
 • Pracownia magnetoterapii i magnetostymulacji
 • Pracownia genetyki nowotworów

Metody diagnostyczne i terapeutyczne wykonywane w Katedrze:

 • Diagnostyka i terapia w świetle laserowym i białym skóry, jamy ustnej, górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, drzewa oskrzelowego, pęcherza moczowego, sromu i szyjki macicy.
 • Gastroduodenoskopia, kolonoskopia, rektoskopia, pankreatografia wstępująca z zabiegami endoskopowymi jak polipektomia, sfinkterotomia, pobieranie wycinków i wymazów.
 • Ekg, ekg czynnościowe, zapis metodą Holtera akcji serca oraz ciśnienia tętniczego, próby wysiłkowe na ergometrze rowerowym i bieżni.
 • Ultrasonografia jamy brzusznej, tarczycy, naczyń, ultrasonokardiografia TM, 2D, PW-Doppler, CW-Doppler, Color-Doppler.
 • Mikropotencjały przedsionkowe i komorowe, zmienność rytmu zatokowego, ekg wysokiego wzmocnienia, stymulacja przezprzełykowa.
 • Diagnostyka chematologiczna z pobieraniem szpiku i jego oceną histopatologiczną i cytologiczną węzłów chłonnych, wycinków skórno-mięśniowych oraz oceną miana D-dimerów.
 • Magnetoterapia i magnetostymulacja w schorzeniach stawów i kości, chorób układu nerwowego, pokarmowego, oddechowego i krążenia, chorób narządu wzroku, narządów płciowych, skóry i tkanek miękkich.

Działalność usługowo-lecznicza

W 2001 roku w Katedrze leczonych było 2657pacjentów. Katedra pełni stały ostry dyżur internistyczny.

Prof. zw. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej.

prof. dr hab. n. med. – Grzegorz Cieślar – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej.


Dydaktyka:

 • Wydział Lekarski w Zabrzu – ćwiczenia, seminaria i wykłady z zakresu chorób wewnętrznych – IV rok
 • Ratownictwo Medyczne – propedeutyka z zakresu chorób wewnętrznych II rok licencjatu
 • Uniwersytet Śląski Wydział Fizyki Medycznej – IV rok 
 • Specjalizacje z zakresu Io i IIo chorób wewnętrznych , IIo z kardiologii i medycyny rodzinnej

Dla niedowidzących

Goście

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.

Ważne ogłoszenie

Informujemy, że Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu otrzymał darowiznę w kwocie jednorazowej przekraczającej 15.000-, oraz sumie wszystkich darowizn od jednego darczyńcy przekraczających kwotę 35.000-, od


Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Darowizna sprzętu medycznego na kwotę 27.324-,

Za otrzymaną pomoc serdecznie dziękujemy.

 

Opublikowano dnia 30.03.2017r

Ważne ogłoszenie

Informujemy, że Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu otrzymał w ramach sponsoringu od Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. dotację do sprzętu laparoskopowego przeznaczonego na potrzeby Katedry  i Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej  i Chirurgii Endokrynologicznej. Otrzymany sprzęt służyć będzie hospitalizowanym pacjentom.

Za otrzymaną pomoc serdecznie dziękujemy.

BIP

     

Certyfikat akredytacyjny

Szpital posiada akredytację CMJ

Misja Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu:

 

Na przekór chorobie - jesteśmy z Wami dla ciała i ducha