Drukuj
Andrzej

Oddział Neonatologii i Intesywnej Terapii Noworodka blok VA - III stopień referencyjności

 

Ważne telefony:

Kancelaria

Ordynator

 

Pielęgniarka oddziałowa


- (32) 786 16 96

- (32) 786 16 76

- fax (32) 786 16 77

- (32) 786 16 75

Kierownictwo:
Ordynator oddziału - dr n. med. Helena Sławska
Położna oddziałowa Beata Tobor

Adres:
ul. Stefana Batorego 15

41-902 Bytom
Blok VA - Piętro 1

Mapka:

Ogólna charakterystyka:
Oddział Noworodków blok V, jako ośrodek III stopnia referencyjności w zakresie opieki neonatologicznej, udziela świadczeń medycznych zarówno noworodkom zdrowym, jak również chorym wymagającym  leczenia  w  szeroko pojętym zakresie od obserwacji i monitorowania funkcji życiowych do wysokospecjalistycznych procedur związanych z leczeniem noworodków w stanie zagrożenia życia.

Krótki opis:
„Rooming-in” – część oddziału gdzie zdrowy noworodek przebywa na jednej sali z matką, która przy pomocy położnych uczy się zasad pielęgnacji dziecka. W tej części oddziału szczególną wagę przywiązujemy do karmienia piersią. Personel pomaga przystawiać dziecko do piersi, rozwiązuje problemy związane z laktacją,   w razie potrzeby pomaga odciągać pokarm. W przypadku wystąpienia żółtaczki fizjologicznej prowadzi się tutaj fototerapię noworodka.

Dzieci przebywające w części „rooming-in” są w 1-2 dobie szczepione przeciwko gruźlicy i WZW B. Pobiera się u nich badania przesiewowe w kierunku: fenyloketonurii, hypotyreozy, mukowiscydozy oraz wykonuje usg stawów biodrowych i badanie słuchu metodą otoemisji.

Sale intensywnej terapii i ścisłego nadzoru – gdzie leczone są noworodki, u których okres adaptacji do życia pozamacicznego przebiega nieprawidłowo – noworodki urodzone przedwcześnie, z małą masą urodzeniową, wrodzonymi wadami rozwojowymi, infekcjami. Oddział posiada 5 nowoczesnych stanowisk intensywnej terapii, 6 stanowisk opieki ciągłej i 6 stanowisk opieki pośredniej. W skład stanowisk intensywnej terapii wchodzą cieplarki, respiratory, monitory funkcji życiowych, system pomp infuzyjnych, które umożliwiają leczenie najciężej chorych noworodków w stanie zagrożenia życia, w tym skrajnie niedojrzałych wcześniaków  z masą ciała poniżej 1000 gram. Stosowane są tutaj nowoczesne metody leczenia niewydolności oddechowej: nieinwazyjne wspomaganie oddychania w systemie Infant Flow, wentylacja wysoką częstotliwością HFO czy wziewne podawanie tlenku azotu.

Ogólna charakterystyka Oddziału:

Oddział  neonatologii  składa się z 2 odcinków

Oddział posiada nowoczesne stanowiska intensywnej terapii, stanowiska opieki ciągłej i  stanowiska opieki pośredniej. W skład stanowisk intensywnej terapii wchodzą cieplarki, respiratory, monitory funkcji życiowych, system pomp infuzyjnych, które umożliwiają leczenie najciężej chorych noworodków będących w stanie zagrożenia życia, w tym skrajnie niedojrzałych wcześniaków  z masą ciała poniżej 1000 gram.

W oddziale stosowane są nowoczesne metody leczenia niewydolności oddechowej: nieinwazyjne wspomaganie oddychania, wentylacja wysoką częstotliwością HFO czy wziewne podawanie tlenku azotu. Ponadto oddział dysponuje nowoczesnym ultrasonografem, aparatem pozwalającym na ocenę pracy mózgu (EEG), aparatem mierzącym stopień utlenowania tkanek.

Informacje wyróżniające oddział:

Zespół lekarsko-pielęgniarski oddziału to w dużej mierze osoby w wieloletnim stażem pracy w opiece nad chorym i ciężko chorym noworodkiem. Pod ich kierunkiem zdobywają wiedzę lekarze rezydenci i młoda kadra pielęgniarska.  Oddział jest ośrodkiem dydaktycznym dla studentów medycyny i pielęgniarstwa i dla lekarzy specjalizujących się w zakresie neonatologii, pediatrii i położnictwa.

 

Informacje wyróżniające oddział