Drukuj
Gosia

Oddział Anestezjologii

Ważne telefony:

Sekretariat
Koordynator Oddziału
Pielęgniarka Oddziałowa
- (32) 786 15 90
- (32) 786 15 94
- (32) 786 15 95

Kierownictwo:
Koordynator Oddziału                  - dr Irena Wójcińska-Słota

Zastępca Koordynatora Oddziału  - dr Jacek Śmietana

Pielęgniarka Oddziałowa              - mgr Sylwia Dąbrowska

 

Adres/Kontakt:
ul. Stefana Batorego 15

41-902 Bytom
Blok V - III Piętro

 

Ogólna charakterystyka:
Personel medyczny stanowią lekarze specjaliści wyszkoleni w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii oraz pielegniarki anestezjologiczne. Usługi medyczne świadczone są dla wszystkich jednostek Szpitala Specjalistycznego Nr 2, ze szczególnym uwzględnieniem oddziałów zabiegowych.

 

Zakres świadczonych usług:

Praca Zespołu Oddziału Anestezjologii obejmuje konsultacje, znieczulenia ogólne dotchawicze, znieczulenia ogólne dożylne, znieczulenia regionalne, postępowanie resuscytacyjne oraz wybrane elementy intensywnej terapii i leczenia bólu. Praca skupia się głównie w obrębie bloków operacyjnych oraz pracowni zabiegowych. Zakres wykonywanych znieczuleń uwzględnia specyficzne potrzeby i różnorodne grupy wiekowe pacjentów.

Na szczególne podkreślenie zasługują znieczulenia w następujących dziedzinach – endokrynologia chirurgiczna – choroby tarczycy i przytarczyc, onkologia chirurgiczna i ginekologiczna oraz patologia ciąży i chirurgia płodu.

Ponadto wykonywane są znieczulenia do operacji laparoskopowych w chirurgii i ginekologii, zabiegów wykonywanych ambulatoryjnie i w systemie dziennym a także zabiegów endoskopowych.

 

Wyposażenie:

Oddział wyposażony jest w specjalistyczny sprzęt zlokalizowany w obrębie bloków operacyjnych. Lekarze i pielęgniarki pełnią całodobowy dyżur anestezjologiczny dla jednostek Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.