Drukuj
Gosia

Oddział Noworodków Blok III

Ważne telefony kontaktowe:

Kancelaria

Dyżurka Lekarska

Dyżurka Pielęgniarska

- (32) 786 14 70

- (32) 786 14 86

- (32) 786 14 87

Kierownictwo:
Pielęgniarka -  Sylwia Boniecka

Adres:
ul. Stefana Batorego 15

41-902 Bytom
Blok III - Piętro 1

Mapka:

Zakres wykonywanych świadczeń medycznych:
 
 • Opieka nad noworodkiem z ciąży fizjologicznej
 • Opieka nad noworodkiem z żółtaczką noworodkową (fototerapia)
 • Wykonywanie badań przesiewowych:
  • - Badanie pulsoksymetryczne
  • - Badanie przesiewowe słuchu
  • - Testy przesiewowe z krwi w kierunku chorób wrodzonych
  • - USG stawów biodrowych

W razie konieczności wykonujemy:

 •  - USG przezciemieniowe
 •  - USG jamy brzusznej
 • - UKG z konsultacją kardiologiczną
 
Ogólna charakterystyka oddziału:
 
 • Oddział pracuje w systemienie ROOMING-IN co zapewnia bezpośredni kontakt matki z dzieckiem od chwili urodzenia do momentu wypisu ze szpitala.
 • Oddzielenie dziecka od matki odbywa się tylko w przypadku medycznych wskazań lub jeśli zmęczona mama zadeklaruje chęć odpoczynku.
 • Mama ma nieograniczone prawo do przebywania z dzieckiem.
 • Noworodki badane są codziennie w obecności mamy.
 • Każdy noworodek ma zapewnioną całodobową specjalistyczną opiekę lekarsko-pielegniarską.
 • Jesteśmy z wami od porodu do momentu wypisu ze szpitala.
 • Zespół położnych i pielęgniarek służy pomocą w pielęgnacji noworodka oraz rozpoczęciu karmienia piersią.
 • Na oddziale matki są uczone i informowane o karmieniu naturalnym, pielęgnacji noworodka, postępowaniu z noworodkiem w oddziale i po powrocie do domu.
 • Oddział promuje karmienie piersią postępując zgodnie z zasadami "10 kroków do karmienia piersią".
Wyposażenie:
Oddział dysponuje 15 miejscami dla noworodków w tym  3 inkubatorami.
Wyposażony jest sprzęt umożliwiący opiekę nad noworodkiem:
 
 • Inkubatory
 • Stoliki REA
 • Pompy Infuyzjne
 • Lampy do fototerapii
 • Pulsoksymetry
 • NCPAP
 • Respirator
Pracownie współpracujące z oddziałem:
 • Laboratorium analityczne
 • Laboratorium bakteriologiczne
 
Współpraca z innymi jednostkami:
Współpracujemy z ośrodkamii III stopnia referencyjności.
 • Śląskie Centrum Perinatologii Ginekologii i Ghirurgii płodu
 • Klinika Intensywnej Terapii Noworodka w Zabrzu
 • Klinika Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka w Katowicach Ligocie
 • Klinika Kardiologii Dziecięcej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.