Drukuj
Gosia
Cennik – świadczenia odpłatne:
  1.     badań wykonywanych w Laboratorium Analitycznym 
  2.     badań wykonywanych w Laboratorium Bakteriologicznym
  3.     badań wykonywanych w Zakładzie Radiologii Lekarskiej
  4.     badań wykonywanych w Pracowni Histopatologii
  5.     badań wykonywanych w Centralnej Pracowni Endoskopii
  6.     badań wykonywanych w Pracowniach USG i EEG
  7.     badań wykonywanych w Pracowni EKG
  8.     usług medycznych świadczonych przez Poradnię Medycyny Pracy
  9.     badań profilaktycznych dla osób narażonych na promieniowanie jonizujące
  10.     badań i zabiegów wykonywanych w Poradni Schorzeń Sromu
  11.     badań wykonywanych w Pracowni Cytologicznej.pdf
  12.     usług wykonywanych w Dziale Rehabilitacji Leczniczej.pdf
  13.     konsultacji medycznych wykonywanych
  14.     usług medycznych wykonywanych w Ośrodku Diagnostyki i Terapii Laserowej
  15.     usług medycznych
  16.     usług sterylizacji
  17.     USŁUG MEDYCZNYCH ZA POBYT PACJENTA NA POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH SZPITALA
  18.     opłat dodatkowych
  19.     porad ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć punktach przyjęć
  20.     udostępniania dokumentacji medycznej
  21.     badanie HSG
  22.     Konsultacji oraz badań urologicznych w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii Medycyny Fizykalnej
  23.     badań wykonywanych w Zakładzie Radiologii Lekarskiej badania tomografii komputerowej.pdf
  24.     konsultacji medycznych wykonywanych w Poradni Angiologicznej
  25.     badań wykonywanych w Pracowniach USG