Drukuj
Gosia
Cennik – świadczenia odpłatne:
 1. badań wykonywanych w Laboratorium Analitycznym 
 2. badań wykonywanych w Laboratorium Bakteriologicznym
 3. badań wykonywanych w Zakładzie Radiologii Lekarskiej
 4. badań wykonywanych w Pracowni Histopatologii
 5. badań wykonywanych w Centralnej Pracowni Endoskopii
 6. badań wykonywanych w Pracowniach USG i EEG
 7. badań wykonywanych w Pracowni EKG
 8. badań profilaktycznych dla osób narażonych na promieniowanie jonizujące
 9. usług wykonywanych w Dziale Rehabilitacji Leczniczej
 10. konsultacji medycznych wykonywanych
 11. usług medycznych wykonywanych w Ośrodku Diagnostyki i Terapii Laserowej
 12. usług medycznych
 13. usług sterylizacji
 14. usług medycznych za pobyt pacjęta na poszczególnych oddziałach szpitala
 15. porad ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć punktach przyjęć
 16. badanie HSG
 17. konsultacji oraz badań urologicznych w Oddziale Klinicznym Chorób wewnętrznych, Angiologii Medycyny Fizykalnejnsultacji oraz badań urologicznych w Oddziale Klinicznym Chorób wewnętrznych, Angiologii Medycyny Fizykalnej
 18. badań wykonywanych w Zakładzie Radiologii Lekarskiej badania tomografii komputerowej
 19. konsultacji medycznych wykonywanych w Poradni Angiologicznej
 20. udostępnienie dokumentacji medycznej
 21. usług medycznych świadczonych przez Poradnie Medycyny Pracy
 22. wyknywanie usług ksero
 23. badań wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej
 24. badań laboratoryjnych zlecanych do wykonania przez podmiot zewnetrzny
 25. konsultacji medycznych wykonywanych w Poradni Rehabilitacyjnej
 26. badań wykonywanych w Pracowni Cytologicznej
 27. usługi dodatkowe