Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę 10 szt. łóżek szpitalnych dla Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

Drukuj
Gosia

Znak sprawy: DAT/TG/G/4/2019

Termin składania ofert: 10.04.2019 r. godzina 12:00

pdf

Zaproszenie do składania ofert na zakup 10 szt. łóżek szpitalnych

Pobierz
Dokument PDF

 

DAT/ TG/ G/  4 / 2019