Drukuj
Gosia

Oświadczenie o dostępności

 

Deklaracja Dostępności

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu

Data publikacji strony internetowej: 2004-01-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-05.

 Status pod względem zgodności z ustawą :

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

1. Brak narzędzi, które umożliwiałby bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym z podmiotem publicznym.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, w tym CTRL + F5 pozwalający na ponowne załadowanie zawartości strony Strona jest dostosowana do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy: Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Dostosowanie indywidualne
Strona zawiera okna informacyjne dane najbardziej wyszukiwane przez użytkownika zostały ustawione w belkach dotyczących poszczególnych dziedzin. Użytkownicy zainteresowani konkretnymi tematami mogą w prosty sposób przesuwając poszczególne okna tak, aby były one widoczne. W tym celu należy, klikając na wybraną belkę z nazwą okna, w tym momencie można je rozwijać oraz zwijać.

Istnieje równiesz obcja wyszukiwania informacji na stronie internetowej znajduje się w menu głowynym po prawej stronie.

Powiększanie czcionki
Rozmiary czcionek zastosowanych na stronach są określone w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki na stronach, należy zmienić ustawienia w przeglądarkach:
 
Internet Explorer: Menu "Widok" > "Rozmiar tekstu" 
Firefox: Menu "Widok" > "Powiększenie" (Ctrl++) 
Opera: Menu "Widok" > "Powiększenie"

Lub za pośrednictwem gotowego komponentu s

Korzystanie z galerii zdjęć pod artykułami
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka.

Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.

 

Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:

• Escape: zamyka galerie.

• Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).

• Lewa strzałka: poprzedni slaid.

• Prawa strzałka: następny slaid.

 

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

• XHTML 1.0 Transitional

• WCAG 2.0 (Podwójne A)

 

Wersja do druku

Wszystkie strony posiadają specjalnie przygotowaną wersję do druku, która umożliwia drukowanie informacji znajdujących się na stronie. Wersja do druku jest przygotowana w oparciu o tzw. czcionkę szeryfową, która ułatwia czytanie materiałów drukowanych. Dodatkowo wersja do druku nie posiada zbędnych elementów graficznych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Jasinok , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 7861 428. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Kontakt do Rzecznika Praw Obywatelskich dostępny jest pod adresem strony internetowej

Dostępność architektoniczna

Budynki Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, zlokalizowane są przy ul. Stefana Batorego 15, w Bytomiu , 41-902.

Dostęp do każdego budynku możliwy jest poprzez bramę główną od strony ulicy Stefana Batorego jak również poprzez wejście od strony Niedźwiadka – Okulickiego.

Budynek nr 1

Wejście do budynku, w którym mieści się część Poradnii Specjalistycznych, możliwy jest zarówno za pomocą schodów jak i dźwigu osobowego będących w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Dostęp do dźwigu osobowego możliwy jest od strony placu wewnętrznego. Przejście do rejestracji Poradni Specjalistycznych zapewnia korytarz, o szerokości odpowiedniej dla osób poruszających się na wózkach. Wymiary pomieszczeń użytkowych zapewniają dostęp dla osób poruszających się na wózkach. Na tym samym piętrze pacjenci mają możliwość skorzystania z toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym zgłoszeniu. Potrzebę skorzystania można zgłosić w pomieszczeniu rejestracji lub telefonicznie pod numerem tel. 32 7861 642.

Budynek nr 3

Wejście do budynku, w którym mieszczą się:Oddział Kliniczny Pediatrii, Oddział Położnictwa i Ginekologii, Laboratorium Centralne, umożliwia pochylnia, która prowadzi na klatkę schodową. Klatka schodowa umożliwia dostęp zarówno do schodów jak i dźwigu osobowego. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym zgłoszeniu. Potrzebę skorzystania można zgłosić w pomieszczeniu kancelarii lub telefonicznie pod numerem tel. 32 7861 642.

Budynek nr 4

Wejście do budynku, w którym mieszczą się: Oddział Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Pracownia Endoskopowa z Ośrodkiem Diagnstyki i Terapi Laserowej , z poziomu drogi umożliwia skorzystanie z pochylni, która prowadzi do windy.. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym zgłoszeniu. Potrzebę skorzystania można zgłosić w pomieszczeniu kancelarii lub telefonicznie pod numerem
tel. 32 7861 642.

Budynek nr 5

Wejście do budynku, w którym mieszczą się: Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, z poziomu drogi umożliwia skorzystanie z wind. Schodami zewnętrzymi i pochylnią można dotrzeć do klatki schodowej. Przez łacznik wyposażony w 2 windy można dotrzeć do poszczególnych pięter zarówno bloku nr 5 i jak i bloku nr 5a. Do bloku nr 5 i 5a można wejść również od strony ulicy Niedźwiadka - Okulickiego poprzez izbę przyjęć. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym zgłoszeniu. Potrzebę skorzystania można zgłosić w pomieszczeniu kancelarii lub telefonicznie pod numerem tel. 32 7861 642.

Budynek nr 6

Wejście do budynku, w którym mieszczą się: Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki zdrowotnej, Oddział Chirurgii Dzieci, Oddział Chirurgii Małoinwazyjnej i Zabiegów Krótkoterminowych, Zakład RTG, Oddział Laryngologii Dzieci, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Endokrynologicznej, z poziomu drogi umożliwia skorzystanie z wind.. Przez łącznik wyposażony. Do bloku nr 6 można wejść również od strony ulicy Niedźwiadka - Okulickiego poprzez izbę przyjęć. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym zgłoszeniu. Potrzebę skorzystania można zgłosić w pomieszczeniu Izby przyjęć lub telefonicznie pod numerem tel. 32 7861 642.

Budynek Okrąglak

Wejście do budynku, w który mieści się część Poradni Specjalistycznych, możliwy jest zarówno za pomocą schodów, pochylni jak i dźwigu osobowego. Przejście do rejestracji Poradni Specjalistycznych zapewnia korytarz, o szerokości odpowiedniej dla osób poruszających się na wózkach. Wymiary pomieszczeń użytkowych zapewniają dostęp dla osób poruszających się na wózkach. Na tym samym piętrze pacjenci mają możliwość skorzystania z toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym zgłoszeniu. Potrzebę skorzystania można zgłosić w pomieszczeniu rejestracji lub telefonicznie pod numerem tel. 32 7861 642.

Uwagi ogólne:

Wszystkie windy wyposażone są w oznaczenia systemem Breila, jak również w sygnalizację głosową w windzie.

Z uwagi na specyfikę świadczeń zdrowotnych nie ma możliwości obecności psa asystującego lub psa przewodnika przez cały okres przebywania w budynkach. W razie konieczności hospitalizacji personel szpitala skontaktuje się z rodziną pacjenta celem poinformowania o konieczności odbioru psa asystującego lub psa przewodnika z szpitala.

Pracownicy Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu zapewniają pełne wsparcie w zakresie poruszania się pacjentów po obiekcie szpitala.

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Szpital Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu posiada wersję dla niedowidzących.