Drukuj
Radoslaw

Regulamin Organizacyjny Szpitala


Regulamin Organizacyjny

 

Dodatkowe pliki dla Regulaminu Organizacyjnego Szpitala 

 

 1. Schemat Organizacyjny Szpitala.xls
 2. Załacznik Nr1_1.pdf
 3. Załącznik nr1 do zarządzenia 1175.doc
 4. Załącznik nr1 do zarządzenia nr 11482022.pdf
 5. Załącznik nr.2.pdf
 6. Załacznik nr.2 do regulaminu schematu organizacyjengo.pdf  
 7. Załacznik nr.2 do zarządzenia 1175.xls
 8. Załącznik nr.2a do zarządzenia cennik ZPO.xls
 9. Załacznik nr.3.pdf
 10. Zalacznik nr.4a do regulaminu organizacyjnego ZPO.xls
 11. Zalacznik nr.1 do regulaminu organizacyjnego-wykaz komorek.pdf
 12. Zalacznik nr.1 do zarzadzenia - cennik2021.pdf
 13. Zalacznik nr.2b do zarzadzenia - cennik pozostalych wyrobow medycznych_1.pdf
 14. Zalacznik nr.2c do zarzadzenia - cennik napraw przedmiotow ortopedycznych.pdf
 15. Zalacznik nr.2d dozarzadzenia_cennik konsultacja w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne.pdf
 16. Zalacznik nr.3 do regulaminu organizacyjnego - cennik2021.pdf
 17. Zalacznik nr.4b do regulaminu organizacyjnego - cennik pozostalych wyrobow medycznych.pdf
 18. Zalacznik nr.4c do regulaminu organizacyjnego - cennik napraw przedmiotow ortopedycznych.pdf
 19. Zalacznik nr.4d do regulaminu organizacyjnego - cennik konsultacja w zakresie zaopatrzenia w wyroby_m.pdf
 20. Zarzadzenie nr 1128_2021.pdf
 21. Zarzadzenie nr 1141_2021.pdf
 22. Zarzadzenie nr 1175_2022.doc
 23. Zarzadzenie nr 1185_2022.doc
 24. Zarzadzenie nr 1194_2022.doc
 25. Zarzadzenie nr 1046 2020.pdf
 26. Zarzadzenie nr 1148 2022.pdf
 27. Zarzadzenie nr 1169 2022.pdf
 28. Zarządzenie nr 1202 2023.pdf
 29. Zarządzenie nr 1240 2023.pdf
 30. Zarządzenie nr 1263 2024.pdf